Gemeentes krijgen een steeds grotere rol in de regio als het gaat om het signaleren, coördineren en opvangen van kwetsbare burgers die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwongen werk en huiselijk geweld.

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend?

Opzet programma
In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Binnen deze groepen is er sprake van enige overlap. Zo speelt jeugdzorg en handhaving een grotere rol dan bij sommige andere problematiek. Om zo goed mogelijk afspraken te maken binnen het sociaal domein rondom coördinatie, het aanbod in opvang dat er moet zijn, preventie en interventies, zul je alle onderdelen met elkaar moeten verbinden om zo synergie te vinden. Door gebruik te maken van het governance model* dat als een rode draad door dit programma loopt, is het mogelijk om deze afspraken op verschillende niveaus te maken. Binnen dit executive progamma focussen we ons op kennis, inspiratie en netwerk.

We gaan onder andere in op de volgende vragen

  • Welke beleidsinstrumenten en doelen zijn er met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, en huiselijk geweld?
  • Waar kom je deze thema’s tegen en waar spelen ze zich af?
  • Welke elementen leiden tot potentieel slachtofferschap?
  • Welke mogelijkheden zijn er om getraumatiseerde slachtoffers zo te ondersteunen dat hun trauma hun werk en privé niet meer beperkt?
  • Hoe wordt er op gemeenteniveau gestuurd?

Interesse?
Brochure met uitgebreide beschrijving van programma en kosten vindt je hier.

Inschrijvingen voor najaar 2021 zijn geopend!
De eerste ronde van dit executive programma start 5 november 2021. Aanmelden? Klik dan hier.

Delen

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.