Je blijven ontwikkelen op academisch niveau en tegelijk je carrière een boost geven? In samenwerking met de UvA Academy maken dr. Nienke Boesveldt en Ir. Michiel van Hees van CQ procesmanagement de meest recente inzichten uit wetenschap en praktijk toegankelijk voor professionals. Onze executive programmas  helpen je om te gaan met vraagstukken van vandaag en morgen. Onze programma’s geven je de inspiratie, de kennis, de tools en het netwerk.

Ook in 2022 zetten we onze executive programma’s MO/BW en Kwetsbare Burgers, Seksueel en Huiselijk Geweld weer door, je kunt je nu inschrijven!

Executive programma MO/BW (start 30 september 2022)
In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten.  Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden zodra dit weer kan* een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Lees hier meer.

Meld je hier aan

Executive programma Kwetsbare Burgers, Seksueel en Huiselijk Geweld (start 3 oktober 2022)
Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend? Binnen deze groepen is er sprake van enige overlap. Zo speelt jeugdzorg en handhaving een grotere rol dan bij sommige andere problematiek. Om zo goed mogelijk afspraken te maken binnen het sociaal domein rondom coördinatie, het aanbod in opvang dat er moet zijn, preventie en interventies, zul je alle onderdelen met elkaar moeten verbinden om zo synergie te vinden. In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Lees hier meer.

Meld je hier aan

Leerdoel
Deelnemers verwerken op interactieve wijze informative die zij nodig hebben om instrumenten in te richten die kunnen worden gebruikt bij de verschillende transformaties in het sociaal domein. Daarnaast worden zij in staat gesteld om keuzes te kunnen maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO, GGZ, Jeugdzorg en veiligheidsdomein.

Doelgroep
Beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

Voordelen
Uw voordelen na het volgen van de opleiding:
• U bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• U versterkt uw rol als gesprekspartner

Voordelen voor uw werkgever:
• U kunt uw bestuurder beter bedienen.
• U versterkt de onderhandelingspositie van uw organisatie.

Delen
Categorieën: Nieuws