2022
• SPUI25 Lezing Ongelijkheid op de Woningmarkt (10.10)
• Homelessness in EU cities and towns before and during
the Covid-19 pandemic. Main challenges and ways forward

2021
• HvO Querido, twee sessies i.r.t. expertise over Housing First
• Push Multiplier, Precarious housing in Europe
• Festival Caring Community
• ELSA Lab over dakloosheid, National AI Coalition
• Iedereen onder 1 dak, VWS
• Kennissessie regio Zuidoost Utrecht
• Inspiratie Stadsteam Back-up Utrecht
• Masterclass Valente
• Werkbespreking Commissiesamenleving Gemeente Den Haag over Winter-opvang

2020
• Webinar Housing First met het Leger des Heils
• Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang, Valente
• Studiereis naar Finland over Housing First samen met het Leger des Heils en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Gesprek met de Staatssecretaris van VWS over de oorzaken van dakloos-heid, de stijging van het aantal daklozen en effectieve metho-den/instrumenten om het aantal daklozen terug te kunnen dringen.

2019
19 November, Congres: De woonladder voorbij, Platform 31, Utrecht.
20 November, Peer Research in the Area of Housing and Homelessness, Focus Ireland, Ierland.
28 October, Expertmeeting: Onderzoek voor en door Mensen in Kwetsbare Situaties, De Omslag/ Meetellen Amsterdam.
8 oktober, Leerbijeenkomst Voorkomen Terugval, Utrecht.
1 oktober, Leerbijeenkomst Movisie: Van beschermd wonen naar beschermd thuis, Utrecht.
20 september, 14th European Research Conference on Homelessness, Zweden, Client Perspec¬tives on Dutch De-institutionalization.
22 juli, Los Angeles Homelessness Services Authority, California, USA. Interactive meeting on the possibilities of Research on Homelessness.
2 juli Summerschool, The Information School, University of Washington. Interactive Lecture
27 juni, Bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, ‘t Spectrum in Schijndel. Ambulantisering en Regionalisering van MO en BW Cliënten in de Regio Meierij en Bommeler-waard. Bespreking resultaten 2018.
19 Juni, Metropolitan Conference Pakhuis de Zwijger, ‘We make the City’. A Home for Everybody. Affordable Housing as a Human Right. Perspectives on Housing Homeless People. Longitudinal five-year study in Dutch regions. Report 2018.
Kennisnetwerk Utrecht Sociaal. Voorkomen van herhaaldelijke dakloosheid – Longitudinaal onder-zoek naar terugval in samenwerking met voormalig dakloze personen.
22 Mei, Villa Buitenlust, Amsterdam. Presentatie aan Federation de la Solidarite.
13-14 Mei, HvA, Ending Homelessness. Ambulantisering, decentralisatie en lokaal bestuur
11 April, Centrale interactieve terugkoppeling Rijnstreek Rapportage 2018. Onderzoek Amulan-tisering en Regionalisering MO/BW.
9 april, Inspiratiedag Kader Leger des Heils, Lunteren.
14 maart, Regionale kennisdag Maatschappelijke Zorg in Holland Rijnland. Transitie en transfor-matie van de maatschappelijke zorg: wat vinden cliënten er zelf van?.
25 februari, Interactieve prestatie met workshops aan het veld van aanbieders, gemeenten en clienten over de rapportage 2018 MO/BW voor de Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haar-lemmermeer.
19 februari, Werkatelier Tilburg. Workshop Housing First, de Finse aanpak. Terugkoppeling werk-bezoeken Executive Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen.

2018
11 december Academiegebouw, Utrecht. Uitreiking certificaten aan eerste pool getrainde ervar-ingsdeskundige co-onderzoekers en een presentatie van eerste resultaten!
August 2018 Espanet, Vilnius, Litouwen. Moderator of Stream: The governance of “marginal living”: (in)effectiveness of policy responses to marginal populations.
30 Mei Deelname aan panel op daklozendag, reacties op Rekenkamerrapport MO, Tuin Diaconie, Amsterdam.
Housing First Partners Conference, Denver, USA. Understanding ‘Good’ and ‘Bad’ HF-Policy-implementation. Comparative Studies from Canada and EU.
Bijeenkomst deelnemende en geinteresseerde gemeenten ‘Prospectief onderzoek naar Ambulantiser-ing en Regionalisering GGZ-clienten in gemeenten’ en opleidingsmodule UU.
Dutch Espanet, 31-1-2018, in de Sessie: Politiek en burgers, bijdrage over ‘Prospectief onderzoek naar ambulantisering en regionalisering van GGZ Cliënten in gemeentes’.

2017
Lisbon, 14-16th of September, ESPANET moderator of stream: At the Edge of the Welfare State: Marginal Populations as Policy Challenge.
Montreal (Canada), 25th of May, Symposium with governance and other stakeholders How can we understand a more incremental implementation of innovative policy on homelessness?
Toronto, 1st of June, Conference Canadian Political Science Association, Local and Urban Politics, Session: E15 – Urban Housing and Homelessness The Efficacy of Local Governance Arrangements in Relation to Homelessness. A Comparison of Copenhagen, Glasgow, Amsterdam and Montreal.
ACCESS Workshop EU Citizenship and Homelessness and Union, 7th of April, Vu University Local Governance Arrangements On Denying Homeless Persons Access to Social Support.
Radboud UMC, Leerstoelgroep Patrick Jeurissen, Bijzonder Hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, Governance of Homelessness.
Montessori School Amsterdam Ijburg, Science Week, Daklozen en Sociale Media.

2016
NSOB The Netherlands School of Public Administration, Study visit to the Netherlands by senior officials from Queensland Expert, perspective on the subject of Homelessness in the Netherlands.
Social Policy and Interventions Centralising and decentralising processes in the case of homeless-ness policy in European cities Guest lecture MA Social Policy Social Interventions, UU.
Stimulation of Work Integration Social Enterprises (WISES) and Combatting Social Exclusion at the Local Level, Global Social Economy Forum 7-9 September, 2016, MONTRÉAL, Canada.
Social Relief Lecture for Practitioners, Salvation Army, Utrecht.

2015
Dutch Ministries of Health, Internal Affair and Housing Lunch meeting Planet Homeless Nienke Boesveldt.
National Day of Social Relief and Sheltered Housing (VNG), Planet Homeless Theme Table.
City of Antwerp, Integrated Strategies at a Local Level.
City of Dublin ‘Housing First in the EU – outcomes of the EC PROGESS programme’.
Habitact, Planet Homeless, 20 June 2015, Bergamo, Italy.
City of Paris, Integrated Strategies at a Local Level.
Educational training Amsterdam Health workers, Planet Homeless.
Amsterdam Day for Homeless, Planet Homeless.
City of Amsterdam, Planet Homeless.
Participation in an EU Habitact Peer Review on Homeless Policy, Odense Denmark.
Nationaal Congres Volksgezondheid. Context en beleid. Rol van gemeentelijke ggd-en bij preventie en herstel van kwetsbare mensen in Amsterdam, Kopenhagen en Glasgow.
Guest lecture ‘Good Governance’ Vu University Amsterdam. Goed bestuur in het sociale domein? Een internationale vergelijking van de kwaliteit van de resultaten van daklozenbeleid in drie governance arrangementen, 9 januari 2015 (film available).

2014
In Work Conference Social Inclusion, Work Integration and Social Entrepreneurship. Comparison of Different Governance Approaches on Homelessness and Work Integration across Europe. 
Participation in an EU HABITACT PEER REVIEW ON HOMELESSNESS POLICIES IN ATHENS CITY (GREECE). 
Policy Conference Feantsa, Bergamo, Italy. Planet Homeless. The Governance of a Social Complex Issue in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow. 
National Day on Homelessness, keynote, Helsinki, Finland. Facts and figures about Amsterdam ACT in a wider perspective. 
Academic Workplace Urban Social Exclusion G4. Overview vanuit Internationaal Vergelijkend en Bestuurskundig Perspectief. 
Law Enforcement and Public Health 2014. A Critical Comparative Perspective on the Governance of Pressure and Coercion in Public (Mental ) Health in Amsterdam, Copenhagen and Glasgow, Relation¬ships and Outcomes. 
Erasmus programme, University Tilburg. The Governance of Homelessness in Three Northern Europe¬an Cities. Intentions and Outcomes. 
European research conference, housing first, what’s second?, Berlin. What is Needed for Cities and their Stakeholders to Put Their Money Where Their Mouth Is? 

2013
International Conference on Homelessness, Health and Inclusion, 27 Feb 2013, London. Ending homelessness – integrated national approach http://www.policyreview.tv/video/872/6661

2012
European Network Housing Research, Lillehammer, Norway. Housing: Local Welfare and Local Markets in a Globalised World.
Paticipation in a Peer Review on Local Homelessness Strategies in Ghent, Belgium.

2011
Participation in an EU Peer Review on Local Homelessness Strategies in Gothenburg, Sweden.

2010
Organising an EU Peer Review on Local Homelessness Strategies in Amsterdam, the Netherlands.
European Network Housing Research, Istanbul, Turkey. Urban Dynamics and Housing Change. Wel¬phase Working Group: Tensions in Care and Containment: Amsterdam’s Homeless Policy against an International Perspective.

Delen