Onderwijs voor professionals
Je blijven ontwikkelen op academisch niveau en tegelijk je carrière een boost geven? In samenwerking met de UvA Academy maken dr. Nienke Boesveldt en Ir. Michiel van Hees van CQ procesmanagement de meest recente inzichten uit wetenschap en praktijk toegankelijk voor professionals. Onze executive programmas  helpen je om te gaan met vraagstukken van vandaag en morgen. Onze programma’s geven je de inspiratie, de kennis, de tools en het netwerk.

Tevens ontvangt elk van de deelnemers toegang tot een online omgeving waarin ook na het programma gebruik kan worden gemaakt van onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën. 

Aanbod
In 2022 bieden wij de volgende twee executive programma’s aan:

Executive programma MO/BW 
In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten.  Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden zodra dit weer kan* een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Lees hier meer.

Executive programma GGZ in het sociaal domein 
Hoe kunnen we thema’s binnen de GGZ zoals de regionale samenwerking en de veranderingen in het aanbod beter plaatsen en begrijpen? En op welke manier kunnen we de ontwikkelingen, innovaties en sturing geven in de verschillende domeinen? In dit executive programma bespreken we  hoe de huidige GGZ is ingericht en welke vormen we tegenkomen. Het grootste vraagstuk ligt bij de verschuiving van het ‘waarom’. Daarnaast komen je praktijkvoorbeelden aan bod en is er ruimte voor het bespreken van je eigen  casuïstiek. De opgedane kennis nemen we mee op werkbezoeken bij lokale initiatieven die de GGZ zorg inrichten op een manier die past bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast zijn er gastdocenten die verdieping brengen omtrent de verschillende thema’s.  Lees hier meer.

Executive programma kwetsbare burgers, seksueel en huiselijk geweld
Gemeentes krijgen een steeds grotere rol in de regio als het gaat om het signaleren, coördineren en opvangen van kwetsbare burgers die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwongen werk en huiselijk geweld. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend? In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen.  Lees hier meer. 

Inschrijvingen voor elk van de programma’s zijn geopend!
Kijk op de website van de UvA Academy voor meer informatie over actuele startdata. 

Leerdoel
Deelnemers verwerken op interactieve wijze informative die zij nodig hebben om instrumenten in te richten die kunnen worden gebruikt bij de verschillende transformaties in het sociaal domein. Daarnaast worden zij in staat gesteld om keuzes te kunnen maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO en GGZ.

Doelgroep
Beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

Voordelen
Uw voordelen na het volgen van de opleiding:
• U bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• U versterkt uw rol als gesprekspartner

Voordelen voor uw werkgever:
• U kunt uw bestuurder beter bedienen.
• U versterkt de onderhandelingspositie van uw organisatie.


Speciale maatregelen i.v.m. COVID-19
Afhankelijk van de COVID-maatregelen bij start van het programma zal worden afgewogen of de bijeenkomsten fysiek of online zullen doorgaan.

Momenteel zijn we aan het kijken of de werkbezoeken naar Finland weer doorgang kunnen vinden (en kunnen worden ingehaald). Dit is afhankelijk van de veranderende situatie rondom COVID-19 in zowel Nederland als Finland. (Oud)-deelnemers zullen hier de komende tijd van op de hoogte worden gesteld.

Voor meer informatie over aangepast programma i.v.m. COVID-19, contacteer: n.f.boesveldt@uva.nl of tahmee@cqp.nl


Nieuws Executive Programma

Delen