Achtergrond
Binnen het sociaal domein vindt een duidelijke verschuiving plaats van de positie van de GGZ. Waar de focus eerder op klachtenreductie of interventies bij crisis lag, verschuift dit naar acceptatie van psychisch lijden. Dit heeft een sterke relatie met stigma en identiteit. Accepteren we de maakbaarheid binnen de samenleving of ligt de focus op meedoen, van betekenis zijn en verbinding maken met anderen?

Hoe kunnen we thema’s binnen de GGZ zoals de regionale samenwerking en de veranderingen in het aanbod beter plaatsen en begrijpen? En op welke manier kunnen we de ontwikkelingen, innovaties en sturing geven in de verschillende domeinen? 

Opzet
In dit executive programma zullen we de ambitie ten aanzien van zelfmanagement, ontwikkeling in het sociale domein, regionale samenwerking, het betrekken van het netwerk, integraal werken, en psychische kwetsbaarheid met behulp van een wetenschappelijk model theoretisch duiden. We bespreken hoe de huidige GGZ in ingericht en welke vormen we tegenkomen. Het grootste vraagstuk ligt bij de verschuiving van het ‘waarom’. Daarnaast komen je praktijkvoorbeelden aan bod en is er ruimte voor het bespreken van je eigen  casuïstiek.

De opgedane kennis nemen we mee op werkbezoeken bij lokale initiatieven die de GGZ zorg inrichten op een manier die past bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast zijn er gastdocenten die verdieping brengen omtrent de verschillende thema’s. De laatste bijeenkomst geeft een beeld van de mogelijk maatschappelijke effecten en hoe daarop te sturen. Ook wordt de samenhang met andere ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein besproken zoals wonen, armoede en publieke gezondheid.

Programma

Dag 1 – Ontwikkeling GGZ in het sociaal domein | Aanleiding en ambitie

Dag 2 – Structuur en management | Regionale samenwerking

Dag 3 – Kwaliteit van de output (op locatie: in een huis van de wijk) | Voorzieningen in de regio | Eenvoudige vragen binnen de GGZ (POH en basis GGZ)

Dag 4 – Kwaliteit van de output (op locatie: bij een High Intensive Care) | Voorzieningen in de regio | Curatieve GGZ 

Dag 5 – Kwaliteit van de output (op locatie: in een Caring Community) | Voorzieningen in de regio | Chronisch GGZ

Dag 6 – Kwaliteit van de output (op locatie: forensische setting / politie / AcVZ | Voorzieningen in de regio | Moeilijk verstaanbaar gedrag -> Forensische GGZ en Verward gedrag

Dag 7 – Kwaliteit van de outcomes | Sturen en maatschappelijke effecten

Voor wie is dit programma bedoeld?
Dit executive programma is voor beleidsmakers in het sociale domein, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, politie en GGD.

Na afloop van dit programma:
Door de GGZ vanuit verschillende perspectieven te benaderen word je je bewust van hoe het netwerk in elkaar zit. Welke partijen zijn hiermee gemoeid, wat is het speelveld? 

Met deze kennis ben je je bewust van de ontwikkelingen en kijk je met een andere blik naar innovaties. Zo wordt duidelijk welke invloed je hebt en welke interventies je in kunt zetten om het geheel te verbeteren.

Na afloop:

  • Ben je op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Weet je met welke partijen je om tafel moet om tot goede afspraken te komen.
  • Is je rol als gesprekspartner versterkt.
  • Heb je meer zicht op mogelijkheden rondom justitie en forensische GGZ zorg.
  • Ben je beter in staat om beleid te maken vanuit de inhoud.
  • Kun je kijken voorbij het stigma rondom psychische kwetsbaarheid en verwarde personen.

Kijk op de site van UvA Academy voor meer informatie en inschrijven.

GGZ in het Sociaal Domein – Kortlopend onderwijs voor professionals – Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

Delen