Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en GGZ zoals regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het gewenste maar lastige onderscheid om te maken tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren door de tijd heen beter begrijpen en verklaren?

Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke clientervaringen beïnvloed worden.

In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden zodra dit weer kan* een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. In dit programma staat het gezamenlijk referentiekader i.r.t. de aanpak in Finland centraal. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Leerdoel
Deelnemers verwerken op interactieve wijze informative die zij nodig hebben om instrumenten in te richten die kunnen worden gebruikt bij de transformatie. Daarnaast worden zij in staat gesteld om keuzes te kunnen maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO.

Doelgroep
Beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

Voordelen
Uw voordelen na het volgen van de opleiding:
• U bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• U versterkt uw rol als gesprekspartner

Voordelen voor uw werkgever:
• U kunt uw bestuurder beter bedienen.
• U versterkt de onderhandelingspositie van uw organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van UvA Academy

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen – Kortlopend onderwijs voor professionals – Universiteit van Amsterdam (uva.nl)


Delen