Onderzoek in samenwerking met ervaringsdeskundig onderzoekers
Gedurende de interviews met participanten met ervaringen in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen wordt hecht samengewerkt met een team van ervaringsdeskundig onderzoekers. Universitair onderzoekers en ervaringsdeskundig onderzoekers gaan daarbij als duo’s op pad. Aan de basis van deze samenwerking ligt het idee dat naast wetenschappelijke kennis, kennis en ervaring van mensen met ervaringskennis en -deskundigheid van grote waarde is om het client perspectief zo goed mogelijk in beeld te brengen. De perspectieven en ervaringskennis van onze ervaringsdeskundigen worden in verschillende fases van het onderzoek in gezet.

Ervaringsdeskundig onderzoekers, werving en respons
Om te komen tot zo zorgvuldig mogelijke data, samenwerking en analyses worden er een aantal criterea gesteld voor betrokken ervaringseskundigen in het onderzoekstraject. Onze ervaringsdeskundigen hebben elk ervaringen met dakloosheid, mentale gezondheid, verslaving of een verleden in beschermd wonen/ggz. Ook is het vereist dat de ervaringsdeskundig onderzoekers een training of studie hebben gevolgd waarin er wordt gereflecteerd op eigen ervaringen en hoe ze objectief in te zetten in een professionele context. Hierbij valt te denken aan de TOED, een opleiding bij Howie-the-Harp of andere opleiding zoals ENIK Recovery College. Veel van de betrokken ervaringsdeskundig onderzoekers geven aan een grote motivatie te hebben om bij te kunnen dragen aan beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Training en onderzoek
Alvorens deelname aan het onderzoek volgen zowel de onderzoekers als ervaringsdeskundigen een drie-daagse training op de universiteit. In verschillende pools wordt er door universitaire onderzoekers en een externe trainer kennis bijgebracht over het onderzoeksproces. De training focust zowel op het opbouwen van onderzoekersskills (know-how) als reflectie op eigen handelen (know-why). Het belangrijkste doel van de training is het aanleren van de onderzoeksprincipes (open vragen stellen, objectiviteitscriterea), samenwerken als onderzoeksduo, het oefenen van interviews en bekend worden met de interviewguide. Tevens wordt er zowel in de training als verschillende halfjaarse terugkomdagen gereflecteerd op het ethisch handelen en practische barrieres die door de duo’s worden tegegengekomen in het veld.

In het onderzoeksproces wordt input gevraagd bij het ontwikkelen en valideren van vragenlijsten, het werven van participanten, het interviewen, ontwikkeling van de rapportage en het uitdragen van de resultaten tijdens een presentatie. In elk van deze onderzoeksfases is de betrokkenheid en input van de ervaringsdeskundigen van grote meerwaarde. Zo ondersteunt het bij toegang tot het veld en verschillende participanten, het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarin er ruimte is voor reflectie op kwetsbare onderwerpen en er verdiepende informatie wordt opgehaald. De eigen ervaringen van de ervaringsdeskundigen helpen bij het creëren van een vertrouwelijke begripvolle omgeving waarin deze informatie kan worden vergaard. Bovendien helpen de kritische blik en het analytisch vermogen van onze ervaringsdeskundig onderzoekers om een verbinding te maken tussen ervaringen in de praktijk en het daarop aansluitende beleid.

Interesse in onze onderzoeksmethode of een gezamenlijk onderzoek? Neem vooral contact met ons op via: n.f.boesveldt@uva.nl

Delen