Wat gebeurt er met uw data als u mee heeft gewerkt aan een onderzoek vanuit onderzoeksinsituut Nienke Boesveldt?
Als u hebt meegewerkt aan een onderzoek van onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt, dan heeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt verzamelt gegevens op basis van een weloverwogen toestemming zoals beschreven in artikel 6 van de AVG. In lijn met de AVG heeft u de volgende rechten aangaande uw data als u met een van onze onderzoeken heeft meegewerkt:

• inzagerecht,
• recht op rectificatie,
• recht om vergeten te worden,
• recht op beperking van verwerking;
• recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Contact
Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. E-mail: nienke@nienkeboesveldt.com

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, behalve als daar in een aparte overeenkomst expliciet toestemming voor gegeven is.

Uw data wordt vertrouwelijk behandeld en uw privacy is gewaarborgd naar de normen van de AVG.

Delen