In opdracht van de Regenboog Groep deden de Universiteit van Amsterdam (dr. Nienke Boesveldt, Universiteit Utrecht (dr. Mieke Kox) en de Erasmus Universiteit (hoogleraar Richard Staring) het afgelopen jaar onderzoek naar de levens van langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Dit zijn mensen die langer dan 10 jaar zonder geldige verblijfsvergunning  in Nederland wonen en ouder zijn dan 50 jaar. Er ontbreekt veel feitelijke kennis over de leefomstandigheden en behoeftes van deze groep ouderen.

Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen over onder andere huisvesting, inkomen en gezondheid van deze mensen en de problemen die hierbij komen kijken. Voor het onderzoek zijn 45 interviews afgenomen met ongedocumenteerde ouderen. Op basis van deze interviews zal een groep juristen met deze nieuw informatie naar manieren zoeken om de kwetsbare positie van deze mensen te verbeteren.

Het tweeluik bestaat uit een sociaal wetenschappelijk en een juridisch deel. Het eerste deel, ‘Vechten met het leven’, beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding. Deel 2, ‘Juridische Verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden’ beschrijft het vreemdelingenbeleid en de wetgeving sinds de jaren negentig.

Duurzame oplossing
Volgens de onderzoekers is de situatie van ongedocumenteerde ouderen in Nederland een gevolg van het restrictieve immigratiebeleid van de overheid waardoor de kans op toelating op basis van persoonlijke schrijnende omstandigheden of gezinshereniging de afgelopen jaren zeer klein is geworden. 

De Regenboog Groep wil met het project een nationale discussie stimuleren over de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende  ongedocumenteerden.

Aanbevelingen
De wetenschappers doen een aantal belangrijke aanbevelingen voor duurzame oplossingen. Ze adviseren de Nederlandse regering om: 

  • een legaal verblijf te realiseren voor ouderen die vijftien jaar of langer in Nederland verblijven;
  • de regeling verruimde gezinshereniging te herintroduceren; 
  • de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris te respecteren; en 
  • een interdisciplinaire commissie in het leven te roepen die de bevoegdheid heeft te adviseren in schrijnende vreemdelingenzaken;
  • de uitwassen van de Koppelingswet terug te draaien.

Interesse in het boek?
De resultaten zijn te lezen in het boek ‘Vechten met het leven’ welke wordt uitgebracht door Boom Criminology.
Het boek is hier verkrijgbaar.

Voorkant Boek: ‘Vechten met het leven’
Delen
Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.