Nederland verkeert in een wooncrisis. Hoe zijn we in deze crisis beland? Wat zijn de historische wortels van deze situatie, en hoe komen we er -hopelijk- ooit weer uit? In deze eerste aflevering van de reeks Ongelijkheid onderzoekt SPUI25 in samenwerking met de afdeling Maatschappij en Gedragswetenschappen de impact en oorzaken van deze wooncrisis.

Studenten kunnen geen kamers vinden, mensen met kinderen worden de stad uit gedwongen en de kloof tussen huurders en kopers is groter dan ooit – uit onderzoek van stadsgeograaf Cody Hostenbach bleek dat in 2020 huiseigenaren 90 keer zo rijk waren als huurders. Jarenlang politiek beleid heeft deze situatie gecreëerd. Honderdduizenden sociale huurwoningen werden gesloopt, internationale vastgoedbeheerders kochten huizen op en de huizenprijzen stegen enorm. Niet alleen is het voor veel mensen met een lager- of middeninkomen vrijwel onmogelijk geworden om zelf een huis te kopen, ook de dakloosheid stijgt. In dit programma over Ongelijkheid kijkt SPUI25 experts naar verleden, heden en toekomst van deze wooncrisis.

Over de sprekers

Tim Verlaan is als universitair docent verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de sociaal-economische, politieke en culturele geschiedenis van West-Europese steden. Zijn proefschrift handelde over de discussies die bestuurders, burgers en projectontwikkelaars in de jaren zestig en zeventig voerden over de toekomst van Nederlandse binnensteden, en verscheen in 2017 als De ruimtemakers bij Vantilt (genomineerd voor de Professor van Winter- en Karel van Manderprijs).

Zahra Runderkamp (moderator) is promovendus politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Runderkamps proefschrift gaat over de vertegenwoordig van vrouwen en minderheden in de Nederlandse politiek.

Nienke Boesveldt is als hoofdonderzoeker werkzaam bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voert onderzoek uit naar dakloosheid, verblijf in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen in verschillende Nederlandse regio’s. Dr. Boesveldts onderzoeksinteresses omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies.

Interesse?
Datum: Maandag 10 okt 2022 20.00 – 21.30
Locatie: SPUI2

Aanmelden kan via onderstaande link:
Ongelijkheid op de woningmarkt – SPUI25

Livestream terugkijken?
https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/1c06e4e1067e4f39a879f0ea6c320e991d

Delen
Categorieën: Nieuws