Voor het kunnen vervolgen van de sinds 2018 langlopende studies naar ambulantisering en regionalisering van cliënten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen heeft Dr. Nienke Boesveldt begin oktober Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt opgericht.

Over het onderzoeksinstituut
Het onderzoeksinstituut heeft als doel de landelijke voortgang van de ontwikkeling van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) te volgen, in combinatie met het delen van kennis in de praktijk. Het Instituut tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met en over personen met dak- en thuisloosheid, problemen met de geestelijke gezondheid en/of verslaving. Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt bereikt haar doel de ontwikkeling te volgen, mede door onderzoek in Nederlandse regio’s in nauwe samenwerking met de academische wereld.

Nienke Boesveldt blijft ook als Onderzoeker en Docent in dienst van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op dit moment lopende onderzoeken vanuit de UvA vinden hier doorgang. Ook verzorgt Nienke onderwijs via UvA Academy, bij Sociologie en aan PhD-studenten. Tenslotte werkt Nienke samen met collega’s binnen de UvA aan wetenschappelijke artikelen. Nieuwe projecten zullen worden opgestart vanuit het onderzoeksinstituut.

Delen
Categorieën: Nieuws