Op 14 juni 2022 publiceerde dagblad Trouw een artikel naar aanleiding van het onderzoek van de onderzoekers van de UvA, UU en EU over ongedocumenteerde ouderen. Hulporganisatie De Regenboog Groep, die het initiatief nam voor het onderzoek, pleit samen met de onderzoekers voor een verblijfsvergunning voor ongedocumenteerde ouderen die langer dan vijftien jaar in Nederland verblijven. “We moeten denken aan een ouderenpardon”, zegt Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam. “Deze groep mensen en hun situatie, hun vele fysieke en psychische klachten en hun onzekere positie in de maatschappij zijn het resultaat van een steeds stringenter vreemdelingenbeleid. Hoewel een steeds strenger vreemdelingenbeleid mensen heeft afgeschrikt en doet vertrekken, bleven er ook mensen achter.”

Geinteresseerd in het artikel? Lees het hier.

Geinteresseerd in de resultaten van het onderzoek? Recentelijk is op basis van de onderzoeksresultaten het boek ‘Vechten met het Leven’ gepubliceerd. Lees hier alles over de opzet en resultaten.

Delen