Webinar: Regiobijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020, regio Meierij en Bommelerwaard

Op woensdag 9 december organiseert de regio Meierij en Bommelerwaard een regiobijeenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit keer helaas niet fysiek, maar middels een webinar. Het doel en de inhoud blijft onverminderd hetzelfde: verbinding met elkaar houden binnen het werkveld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit jaar presenteren Lees meer…

Interview Platform31 met onderzoekster Emmely van Dijk over internationale implementatie Housing First

‘Housing First, een eigen dak boven het hoofd als vertrekpunt voor herstel’ Voor haar masterscriptie onderzocht Emmely van Dijk, onderzoekster in ons team, de ideëen over en implementatie van Housing First in 3 verschillende landen: Glasgow, Helsinki en Lissabon. In een interview met Platform31, waar ze haar afstudeerscriptie schreef, vertelt Lees meer…

Interview van Movisie met Nienke Boesveldt: ‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’

‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’ Eind september nam Movisie een interview af met Nienke Boesveldt over haar onderzoekswerkzaamheden in het kader van ambulantisering en regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verschillende regio’s. In het interview ging ze verder in Lees meer…