Rapportage regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed!

De rapportage van regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed. De rapportage is geschreven op basis van de eerste ronde interviews die in 2018 zijn afgenomen bij cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders in de regio.U kunt de rapportage downloaden via onderstaande link: Rapportage 2018 Ambulantisering en Regionalisering Lees meer…

Bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard

Op een warme donderdag, 27 juni 2019, was ’t Spectrum in Schijndel het toneel voor een bijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard, die was georganiseerd door de samenwerkende gemeenten in deze regio. De middag begon met een interview met wethouder Peter Raaijmakers (Sint-Michielsgestel), Lees meer…

Publicatie over Dakloosheid in de The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Hoofdonderzoeker N. Boesveldt heeft recentelijk een artikel geschreven over dakloosheid in stedelijke en landelijke gebieden. Het artikel richt zich o.a. op de specifieke constructie van dakloosheid als sociaal probleem. Het artikel is gepubliceerd (april 2019) in The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Als u de publicatie ”Homelessness” wilt Lees meer…